Nhe Nhang Cung V-Pop

Nhẹ Nhàng Cùng V-Pop

Cập nhật:
Lời tựa Thả mình cùng những giai điệu V-Pop nhẹ nhàng

Nghệ sĩ tham gia