Gac Lai Au Lo

Gác Lại Âu Lo

Cập nhật:
Lời tựa Bỏ lại những gánh nặng trên vai, hãy cứ vui lên vì ngày mai là một cơ hội để ôm trọn thế giới. Cứ chôn vùi những lắng lo vào sáng mai, tìm chút yên bình chắc đâu cần đúng sai

Nghệ sĩ tham gia