Acoustic Ky Uc

Acoustic Ký Ức

Cập nhật: 2020
Lời tựa Ký ức ngày nào với những bản Acoustic quen thuộc

Nghệ sĩ tham gia